25 jaar Kuba moskee in IJmuiden

25 jaar Kuba moskee in IJmuiden
Foto RTV Seaport: Chris Hoppenbrouwer

Zondag 18 februari vierde de Kuba moskee in IJmuiden het 25 –jarig bestaan met allerlei activiteiten. Gedurende de dag werden bezoekers ontvangen in de ontmoetingszaal met thee of koffie. Er werden rondleidingen gegeven en bezoekers mochten foto’s maken van het interieur van de moskee.

Op 16 februari 1993 opende de Kuba moskee aan de Planetenweg haar deuren en sindsdien vervult de moskee een belangrijke functie voor de moslims uit Velsen en omstreken.
De eerste Turken kwamen eind jaren 60 naar Nederland om bij de toenmalige Hoogovens en in de visserij te gaan werken. Al snel ontstond er behoefte aan een gebedsruimte. Om hieraan gevolg te geven werd gedurende een aantal jaren diverse ruimten gehuurd. Omdat de gemeenschap door gezinshereniging snel groeide was er behoefte aan een permanente ruimte.