Raadsessies 8 februari in 7 interviews

Raadsessies 8 februari in 7 interviews
Foto RTV Seaport / Peter Denkema

Bewust of onbewust, vijftien insprekers zorgden voor een vertragingsactie bij het voorstel van het college van B&W om de bouw van drie villa’s in de buurt van de ruïne van Brederode toe te staan. Want hun inspraak nam zoveel tijd in beslag, dat de sessie is verdaagd tot na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

In de andere sessies op 8 februari ging het onder andere over het startdocument voor een nieuw bestemmingsplan voor Driehuis en Velsen-Zuid, de evaluatie van de Burgertop van een jaar geleden, de jaarcijfers 2017 van de politie en het beleidsplan Wmo. Hieronder een video-collage van de laatste raadscarrousel voor de verkiezingen in de vorm van zeven interviews, afgenomen door Raadsplein TV.

Voorzitter van Nood van de Stichting Omgeving ruïne van Brederode over zijn bezwaren tegen het plan om in deze omgeving drie villa’s te bouwen:

Projectontwikkelaar én beoogd villabewoner dhr. van der Meijden en Bas Koppes (VVD) over het villaplan bij de ruïne van Bredero:

Burgemeester en politiewoordvoerder over jaarcijfers politie 2017

Elsa Woljaard (ChristenUnie) over de evaluatie van de Burgertop van februari 2017:

Insprekers Ab Kraaijeveld (Driehuis) en Rob Stam (Velsen-Zuid) hebben specifieke zorgen om het ontwerp-bestemmingsplan voor hun twee dorpen:

Ewout Kuijn (D66 Velsen) en Maurice Bok (Velsen Lokaal) over diverse ruimtelijke ordening-onderwerpen, waaronder startdocument bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid:

Jiska Bot (Groen Links) en Jacqueline Staats (CDA) over beleidsplan Wmo: