De Spil stopt met huiskamerproject De Drempel

De Spil stopt met huiskamerproject De Drempel
foto afkomstig van website De Spil

Het huiskamerproject De Drempel, gevestigd in buurtcentrum de Spil aan de Frans Halsstraat in IJmuiden-Oost, wordt gesloten. Aanleiding is het verbod van B&W Velsen om alcoholische dranken, die wel worden geschonken in de hoofdruimte van het buurtcentrum, mee te nemen naar de ruimte van de De Drempel.

Stichting Welzijn Velsen had om een overgangsperiode gevraagd, zodat de bezoekers van De Drempel voorlopig nog was toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen in de huiskamer. Het college van B&W ziet geen aanleiding voor deze overgangsperiode. Bewoners rond de Spil hadden eerder hun zorgen uitgesproken over het in hun ogen overmatige alcoholgebruik in De Drempel en de overlast die dat op straat veroorzaakt.

Omdat de stichting niet kan garanderen dat de bezoekers zich houden aan het verbod, is besloten het project in het buurtcentrum te beëindigen. De bezoekers zijn welkom om deel te nemen aan andere activiteiten van stichting Welzijn. En mochten zij vragen hebben over zorg en ondersteuning, dan is het sociaal wijkteam beschikbaar.

De groep die nu bij De Drempel komt, is een groep die de nodige zorg en aandacht kan gebruiken, maar die ook wel vindt als het nodig is. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIBW Zuid-Kennemerland, de instelling die mensen helpt met een psychiatrische kwetsbaarheid

%d bloggers liken dit: