Zes sessies samengevat in vijf interviews

Zes sessies samengevat in vijf interviews

Zes uiteenlopende raadsessies waren er op donderdag 7 december in het stadhuis van Velsen. Hieronder worden ze in vijf  interviews samengevat.

Els Zorgdrager (D66) en Sige Bart (LGV) over de lokale paragraaf in de regionale Nota Gezondheidsbeleid:

Elsa Waljaard (ChristenUnie) en Peter Stam (Velsen Lokaal) over de informatieve sessie integratie en participatie statushouders:

Arjan Kloppers (CDA) en Ben Hendriks(PvdA) over de provinciale beleidsnota Toekomstperspectief Kust:

Bram Diepstraten (Velsen Lokaal) en Karel Ockeloen (PvdA) over het innovatiefonds voor het Midden- en Kleinbedrijf in Velsen

Bas de Ruijg (D66) en Bas Koppes (VVD) over het bestemmingsplan IJmuiden-Oost en de aanpassing van het parkeernormenbeleid 2015:

%d bloggers liken dit: