Koninklijke Onderscheiding voor directeur KVSA Frans Baud

Koninklijke Onderscheiding voor directeur KVSA Frans Baud
© RTV Seaport / Ron Pichel

Ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van KVSA is Frans Baud woensdagmiddag onderscheiden met een Koninklijke Onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Commissaris van de Koning van Noord-Holland Johan Remkes heeft hem de tijdens de druk bezocht afscheidsreceptie de onderscheiding opgespeld

Baud is onderscheiden voor zijn vele activiteiten en nevenfuncties die van grote betekenis zijn geweest voor de havenontwikkeling van het Amsterdam Noordzeekanaalgebied. Zijn verbindende kracht, zijn energie en zijn opgeruimde karakter hebben er mede voor gezorgd dat het bedrijfsleven in het dit gebied op een stevig fundament verenigd is.

Naast alle zakelijke activiteiten heeft Frans Baud ook bijzondere culturele activiteiten georganiseerd in de IJmond. Zijn inbreng is van groot belang geweest bij onder andere het Havenfestival, de Boulevard of Magic, de raad van Commissarissen van de Rabobank IJmond en zijn rol bij de aankomst van Sinterklaas in IJmuiden.