Playing for Success wordt voortgezet

Playing for Success wordt voortgezet
foto Ron Pichel

Playing for Success IJmond, het speelse naschoolse programma in het leercentrum in het stadion van Telstar in Velsen-Zuid, wordt voortgezet. Dat hebben de partners op vrijdag 13 oktober bekrachtigd met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

Playing for Success, dat valt onder de paraplu van Telstar Thuis in de Wijk, is bestemd voor kinderen die om sociaal-emotionele redenen niet de prestaties leveren op school die van ze verwacht worden. Het volgen van dit programma zorgt voor meer motivatie en zelfvertrouwen en daardoor tot betere prestaties.

In de regio IJmond richt Playing for Success zich op kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en leerlingen uit de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. Zij leren met een WOW-factor in het uitdagende en inspirerende Rabobank IJmond Stadion van de Witte Leeuwen.

De partners die de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend zijn de drie koepels voor basisonderwijs Atlant , Fedra en OPO IJmond, de gemeente Velsen, Tata Steel, het Technisch College Velsen, Het Maritiem College, het Tender College (PRO en VMBO), Pabo Hogeschool InHolland, ROC Nova College, het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs, Playing for Success Nederland, Betaald Voetbalorganisatie Telstar en de stichting Telstar Thuis in de Wijk.