Velsen wint geschil renovatie stadhuis

Velsen wint geschil renovatie stadhuis
RTV Seaport / PR

De rechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld in een geschil met bouwbedrijf BAM over de renovatie van het oude, monumentale deel van het gemeentehuis in 2014.

Ongeveer 270.000 euro wordt in mindering gebracht van het bedrag dat BAM vanwege meerwerk aan de gemeente in rekening heeft gebracht. Per saldo dient Velsen volgens de rechter nog 281.000 euro te betalen.

Kort gezegd weigerde BAM een koof in de burgerzaal te saneren. Bovendien leverde het bedrijf volgens de gemeente geen deugdelijke planning van de nog uit te voeren werkzaamheden. Daarom heeft Velsen het deel van de aannemingsovereenkomst met BAM dat  nog niet was uitgevoerd op 28 januari 2014 ontbonden.

Omdat de gemeente ongeveer 15% van de overeengekomen aanneemsom nog niet had betaald, startte BAM op zijn beurt een civiele procedure. Vorige week is vonnis gewezen door de rechtbank. De gemeente is dus in het gelijk gesteld, maar moet het meerwerk nog wel betalen. Het college beraadt zich op eventueel te nemen stappen in vervolg op dit vonnis.