Twee IJmondse kwesties in raad Velsen

Twee IJmondse kwesties in raad Velsen
Raad 5 oktober

De raad van Velsen spreekt geen voorkeur uit voor een van de drie alternatieven voor de verbinding A8-A9 en laat samen met de raad van Beverwijk de voor- en nadelen van een fusie van de IJmondgemeenten onderzoeken. Dat zijn twee belangrijke besluiten over IJmondse kwesties, die donderdag 5 oktober door de raadsleden zijn genomen.

De verbinding A8-A9 en de IJmond-fusie waren de enige twee debat-onderwerpen die op de agenda stonden. Daarnaast werden er zonder debat of stemming besluiten genomen over zaken zoals het bestemmingsplan voor de Motorhuislocatie in Santpoort-Noord, de groencompensatie voor parkeergelegenheid op het Zocherplantsoen in Velserbroek en de beleidsnota Jeugd. Over deze onderwerpen was in de raadsessies al overeenstemming bereikt.

Geen voorkeursvariant A8-A9
Aanvankelijk had het college van Velsen zijn voorkeur uitgesproken voor de zogenaamde golfbaanvariant voor de verbinding A8-A9 tussen Heemskerk en Zaanstad. Dit alternatief heeft een gunstige verhouding tussen kosten en baten, maar Beverwijk en Heemskerk zijn hierop tegen vanwege hun zorgen over de leefbaarheid van de nieuwbouwwijk Broekpolder. Daarom heeft het Velsense college op aandringen van de raad nu geen voorkeur uitgesproken. Wel maakt het zich op zijn beurt zorgen over de bedreiging van het UNESCO werelderfgoed de Stelling van Amsterdam.

Onderzoek voor- en nadelen fusie
De beslissing over het onderzoek naar de voor- en nadelen van een IJmondfusie werd tegelijkertijd door de raden van Velsen van Beverwijk genomen. De gemeentes willen graag verder met de IJmondiale samenwerking, maar derde partner Heemskerk vindt een fusie veel te ver gaan en daar ook geen onderzoek naar verrichten. Daarom doen Beverwijk en Velsen dat nu samen, zonder Heemskerk verder te willen schofferen.

Aan het begin van de vergadering waren toespraken en een minuut stilte voor het overleden raadslid Rob van den Brink. Aan het einde was de benoeming van Ruurd Palsma uit Haarlem tot de nieuwe griffier van Velsen.

De integrale uitzending en de belangrijkste interviews zijn binnenkort te zien via Uitzending Gemist op deze website.

 

%d bloggers liken dit: