Nieuwe tankauto voor Brandweer Post IJmuiden

Nieuwe tankauto voor Brandweer Post IJmuiden
© RTV Seaport / Dennis Gouda

Dinsdagavond riep burgemeester Frank Dales via de portofoon de alarmcentrale op om de nieuwe tankautospuit naar de brandweerpost IJmuiden te sturen. Daaraan werd gevolg gegeven en met loeiende sirene arriveerde de wagen in de Eenhoornstraat. Burgemeester Dales overhandigde de sleutels vervolgens aan de ploegchef Raymond Pikee van de post IJmuiden.
Projectleider Nick Oortwijn showde alle nieuwe snufjes en technieken zoals bezit de wagen een watertank met 2500 liter dat genoeg is voor 10 minuten voluit blussen. Er zijn nog meer wensen.

Een waterwagen ???? Bijvoorbeeld bij een brand in het duingebied is het lastig om ergens water vandaan te halen. Bij brand in het havengebied kan water uit de haven worden gepompt maar zout water leidt tot schade aan de installatie. De burgemeester is lid is van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland waaronder de brandweer valt, zal dit zeker onder de aandacht brengen.

Nu is het wachten op de eerste melding waarmee de nieuwe tankautospuit van Post IJmuiden kan worden ingezet.