Schouwburg en Kunstencentrum gesplitst

In de afgelopen drie maanden heeft een commissie getracht een oplossing te vinden voor het ontstane conflict tussen het bestuur en Jacob Bron, directeur van zowel de Stadsschouwburg als het Kunstencentrum.

De twee belangrijkste aanbevelingen zijn het bestuurlijk en organisatorisch opsplitsen van de twee instellingen, die in 2012 juist waren gefuseerd. Beide krijgen dus weer een eigen bestuur en directie.

Er komen een interim-bestuur en twee interim-directies die de administraties en organisaties gaan hervormen. Vervolgens zullen zij samen met Jacob Bron plannen voor de toekomst opstellen.

Daarnaast zal de directie van de Stadsschouwburg worden uitgebreid met een zakelijk directeur, die naast Jacob Bron gaat opereren. De artistieke leiding van de schouwburg blijft in handen van Bron.