Veel agendapunten, weinig spektakel

Veel agendapunten, weinig spektakel
Raadsplein TV

De gemeenteraad van woensdagavond 5 juli kende veel agendapunten, maar weinig spektakel. Als er al opwinding was, kwam dat van de twee insprekers aan het begin van de vergadering. En een beetje aan het einde bij de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan Duingebied en het project Snippergroen.

De eerste inspreker was een af en toe emotionele heer van Wijnen, die op eigen initiatief zwerfvuil opruimt en daarbij om steun vroeg. Hij kreeg waardering van de raadsleden en steun toegezegd van wethouder Bal.

De tweede inspreker was Hans de Vries, die stelde dat de gemeente zich niet aan aantal afspraken met de omwonenden heeft gehouden bij de aanleg van HOV-tracé, zoals over geluidschermen en de spoedige komst van elektrische bussen. Ook de geluidssignalen bij de kruisingen zijn veel omwonenden tot last.

Het bestemmingsplan Duingebied werd aangenomen met een amendement van SP Velsen om het gebied van de ruïne van Brederode als één geheel zo goed mogelijk te conserveren. Problematisch blijft de paardenbak van Rutte in Santpoort, die in zijn huidige vorm en ligging illegaal is.

Ook het voorstel van het college om het zogenaamde snippergroen, kleine stukjes gemeentegrond aan inwoners tegen een voordelige prijs te verkopen, werd aangenomen. Deze stukjes worden nu verhuurd, bijvoorbeeld als aanvulling op de voor- of achtertuin. De gebruikers krijgen eenmalig het aanbod om deze grond voor 75 euro per m2 te kopen. Wethouder Vennik zegde daarbij toe de financieringstermijn op te rekken tot 6 maanden.

De raad nam daarnaast een groot aantal besluiten, waaronder de afwijzing van de aanvraag van stichting Schoolwerkplaats voor een vernieuwende basisschool. Voor de meerderheid van de raad woog zwaar, dat onderzoek uitwijst dat voor zo’n school in Velsen te weinig leerlingen zijn te vinden.

 

%d bloggers liken dit: