Woensdag én donderdag gemeenteraad

Woensdag én donderdag gemeenteraad
Foto: RTV Seaport

Een drukke week voor de raadsleden én voor Raadsplein TV. Zowel op woensdag 5 juli als op donderdag 6 juli is er een raadsvergadering. Op donderdag begint het zelfs al om 16 uur met de jaarlijkse algemene beschouwingen.

De agenda van de vergadering op woensdag kent niet minder dan 25 agendapunten, waaronder echter een groot aantal hamerstukken. Er vallen onder andere besluiten over het startdocument Biezenweg 70, het Winkelfonds, de aanvraag van de stichting de Schoolwerkplaats voor een nieuwe basisschool, de jaarrekening 2016 en het bestemmingsplan Duingebied. Deze onderwerpen zijn eerder op de sessieavond van 21 juni inhoudelijk besproken. Zie desgewenst de herhaling van onze uitzending van die avond, inclusief interviews.

De SP zal woensdag amendementen indienen bij het bestemmingsplan Duingebied en het Snippergroen, D66 Velsen komt met een motie over circulaire economie.

Op donderdag staat de behandeling van de jaarlijkse Perspectiefnota centraal, die eerder al ter sprake kwam op de sessieavond van 22 juni. Zie de samenvatting van deze avond in vijf interviews of desgewenst onze integrale uitzending van deze avond.

Eerder sprak Raadsplein TV met wethouder Verkaik over zowel de jaarstukken 2016 (die woensdag in de raad worden vastgesteld) als de Perspectiefnota (die donderdag wordt behandeld) en hun samenhang.

De uitzending op woensdag 5 juli begint om 19:20 uur. Op donderdag 6 juli zijn we er al vanaf 15:50 uur met de algemene beschouwingen per fractie. Tussen 18 en 19 uur is er dan een pauze, waarna de raad verder gaat met het debat en de stemming over de Perspectiefnota en de ingediende amendementen en moties.

 

 

 

%d bloggers liken dit: