Initiatiefnemers BRAK! stomen door

Initiatiefnemers BRAK! stomen door

BRAK! laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Een week nadat raadsleden hun vraagtekens plaatsten bij de haalbaarheid, is er een intentieovereenkomst getekend om te komen tot het Kust- en Informatiecentrum in het nieuw te ontwikkelen IJmuiden aan Zee.

De overeenkomst is vrijdag 30 juni gesloten tussen de gemeente Velsen, het Pieter Vermeulen Museum, Natuurmonumenten, SARCC (Search and Rescue Craft Center), KIMO Nederland en België en PBN. Samen gaan zij een modern en aantrekkelijk programma ontwikkelen over water en klimaat.

De activiteiten in Brak! IJmuiden zullen gericht zijn op de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeespiegel. Hoe kunnen we ons daar op aanpassen? Wat is nodig op het gebied van veiligheid en waterbeheer? En wat betekent de opwarming van de aarde voor de natuur? Raken we planten en dieren kwijt of komen er juist meer bij?

Het is de bedoeling dat nog meer partijen aansluiten bij de invulling en financiering van het centrum. Er zijn volgens de gemeente gesprekken gaande met Wageningen Marine Research, PWN, HVC en de hoogheemraadschappen Rijnland en Hollands Noorderkwartier. Ook zouden Kennemerstrand N.V. Marina Seaport IJmuiden en Kondor Wessels Vastgoed BV, de ontwikkelaars van IJmuiden aan Zee, overwegen om deel te nemen aan BRAK!