Perspectiefnota in vijf interviews

Perspectiefnota in vijf interviews
Foto: RTV Seaport

Op donderdagavond 22 juni was er een raadsbrede sessie over de Perspectiefnota 2017. Raadsplein TV was er live bij en nam een vijftal korte interviews af met zes fractiewoordvoerders. Samen geven zij een representatief beeld van de sessie.

Annekee Eggermont (CDA Velsen):

Bram Diepstraten (Velsen Lokaal):

Interview Hulya Kat (D66 IJmond) en Leen de Winter (ChristenUnie):

Jeroen Verwoort (VVD Velsen):

Marianne Poen (PvdA Velsen):

Volgens diverse raadsleden was de sessie eigenlijk overbodig, omdat er op 6 juli een extra lange raadsvergadering is waarin de Perspectiefnota ook centraal staat. Deze vergadering begint al om 16 uur met de algemene beschouwingen per partij, gevolgd door een uitgebreide behandeling. Dan wordt de Perspectiefnota 2017 al dan niet met amendementen en moties vastgesteld. Raadsplein TV zendt deze middag en avond live uit.