Witte Theater in de verkoop

Witte Theater in de verkoop
Fotot RTV Seaport/Ron Pichel

De gemeente Velsen wil het gebouw van het Witte Theater verkopen. Het college van B&W denkt dat verkoop en een nieuwe bestemming  de meeste kans biedt om het gebouw te behouden, nu de stichting het Witte Theater de huur heeft opgezegd.

Voor de overige gebruikers, waaronder RTV Seaport en het decoratelier, wordt elders huisvesting gezocht. Volgens het college is het pand Kanaalstraat 257, dat oorspronkelijk als elektriciteitscentrale is gebouwd, niet efficiënt genoeg ingedeeld voor deze overgebleven huurders. Doorzetting van hun huisvesting zou tot forse onderhoudskosten en negatieve exploitatie leiden, aldus het college. Ook speelt mee, dat de gemeente vindt dat zij teveel vierkante meters maatschappelijk vastgoed in bezit heeft.

Sloop is niet aan de orde. Velsen wil het pand vanwege zijn markante uitstraling graag behouden. De gemeente hoopt dit te bereiken door het vinden van een koper die het een zinvolle en exploiteerbare nieuwe functie geeft. Het uitgangspunt daarbij is dat de financiële opbrengst niet leidend is voor de verkoop, maar dat de kwaliteit voorop staat. De voorwaarden moeten nog worden bepaald, het college wil geïnteresseerde partijen in ieder geval maximaal uitdagen om met een kwalitatief goed plan te komen.

Met het stoppen van het Witte Theater verdwijnt de zogenaamde vlakke vloer, waarvan bijvoorbeeld amateurverenigingen gebruik van maakten. Deze functie zal volgens het college op een andere manier in Velsen moeten worden ingevuld. Het streven is om de verkoop voor het einde van het jaar af te ronden.