School’s cool IJmond zoekt thuismentoren

School’s cool IJmond zoekt thuismentoren
IJMUIDEN : Mentor bij School’s Cool. FOTO : RON PICHEL

School’s cool IJmond is voor komend schooljaar nog hard op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich als thuismentor willen inzetten voor brugklassers die door persoonlijke omstandigheden een groter risico lopen op schooluitval. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een moeilijke thuissituatie of een taalachterstand. Met een tot twee uur begeleiding per week maken de vrijwilligers voor deze leerling een wereld van verschil.
De vrijwilligers krijgen voorafgaand aan het mentorschap op twee avonden in juni een training, waarna ze gekoppeld worden aan een leerling. Gedurende het mentoraat, dat na de zomervakantie start, wordt ondersteuning geboden door de coördinator. Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Voor komend schooljaar worden in Velsen, Beverwijk en Heemskerk nog vrijwilligers gezocht.

School’s cool is ook op zoek naar bedrijven en ondernemers, die hun werknemers willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk te verrichtten. Bijvoorbeeld door de mentoren de gelegenheid te bieden om de begeleiding van de leerlingen (deels) in hun werktijd te doen. Dit kan voor bedrijven een mooie vorm van lokaal betrokken, maatschappelijk ondernemen zijn.

Wilt u thuismentor worden? Of wilt u meer informatie? Zie dan www.schoolscoolijmond.nl, mail naar info@schoolscoolijmond.nl of bel met Sophie Bekker (023) 539 26 64.