Samenwerken bij verwijderen van asbest

Samenwerken bij verwijderen van asbest
© RTV Seaport/ PR

Omgevingsdiensten en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan nauwer samenwerken bij het verwijderen van asbest. De Omgevingsdienst IJmond is als partner nauw betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de gezamenlijke agenda.

De verschillende overheidsdiensten werken al samen op het gebied van het veilig en gezond verwijderen van asbest. Gezien de grote hoeveelheid asbest die de komende jaren nog verwijderd moet worden, is gekozen om de samenwerking tussen de Inspectie SZW en de omgevingsdiensten te intensiveren. De nauwere samenwerking is vastgelegd in de Agenda toezicht asbest sanering. De intentieverklaring is op woensdag 10 mei 2017 door beide partijen getekend.

Gezien de op handen zijnde verplichte sanering van asbestdaken is gezamenlijk optreden steeds meer van belang. Vanaf 2024 mogen particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen geen asbestdaken meer bezitten. In dat jaar is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken. Komende jaren zal Omgevingsdienst IJmond particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen informeren over deze wijziging. Voor meer informatie over asbest en asbest verwijderen kunt u terecht op www.odijmond.nl/asbest.