Heemskerk laat IJmond-fusie voortijdig stranden

Heemskerk laat IJmond-fusie voortijdig stranden

De IJmondcommissie heeft zichzelf dinsdag in een patstelling gebracht. De gemeenteraden van Velsen en Beverwijk willen graag nader onderzocht zien wat de voor- en nadelen van een IJmond-fusie zijn. Een meerderheid van de raad van Heemskerk wil van een fusie van de drie gemeenten en daarmee ook van zo’n onderzoek niets weten.

Op dinsdag 18 april ging de IJmondcommissie in de raadzaal van Beverwijk verder waar het op 28 maart in de raadzaal van Velsen gebleven was. De IJmondse omroepen RTV Seaport en 251tv waren erbij en maakten samen een reportage.

De zogenaamde regiegroep had het voorstel over de intensivering van de samenwerking nog wat aangescherpt in de hoop daarmee de drie gemeenteraden op een lijn te krijgen. Maar in Heemskerk lijkt dit voorstel te stranden. Was het in de vorige vergadering het CDA die voor de Heemskerkse tegenstanders de kolen uit het vuur moest halen, nu was het de beurt aan John Kolenbrander van Heemskerk Lokaal. Hij kwam met een wat warrig amendement op het voorstel, waarvan de strekking echter glashelder was. En hij werd niet moe om dat de hele vergadering rustig en duidelijk te herhalen: inventarisatie van diverse samenwerkingsvormen prima, maar een onderzoek naar de voor- en nadelen van een fusie is voor een meerderheid van de raadsleden in Heemskerk niet aan de orde. Vijftien van de 25 raadsleden (CDA, Heemskerk Liberaal en Heemskerk Lokaal) zijn tegen een fusie, waarom dat dan onderzoeken?
Hoe hartstochtelijk vervolgens diverse raadsleden van de IJmondcommissie ook op de Heemskerkse tegenstanders inpraatten, ze bereikten alleen maar het tegenovergestelde. Vanaf de publieke tribune reageerde Kees Romeijnders van CDA Heemskerk fel. ‘Zo jagen ze ons en de meerderheid van onze bevolking alleen maar meer tegen zich in het harnas.’

Ook het voorstel van Brigitte van den Berg van D66 IJmond om de regiegroep meer ruimte te geven om het onderzoek naar eigen inzicht in te kunnen richten, kon Kolenbrander en zijn medestanders niet op andere gedachten brengen. Bovendien is daar nu het mandaat niet voor, aldus burgemeester Frank Dales in zijn rol als voorzitter van die regiegroep.
Hoe nu verder? Het huidige voorstel zal in twee van de drie gemeenteraden met vrijwel algemene stemmen worden aangenomen en in Heemskerk worden geamendeerd of verworpen. De regiegroep de opdracht geven om voor de derde keer met een voorstel te komen, zal ook weinig opbrengen. ‘Het houdt een keer op’, aldus Dales. ‘Je kunt niet drie keer hetzelfde gerecht voorzetten. De raden moeten maar een politieke keuze maken.’

Blijven er twee scenario’s over. Het eerste is dat de samenwerking voorlopig blijft hangen op een bepaald niveau. Het tweede is dat Velsen en Beverwijk samen een kopgroep vormen op weg naar de vorming van de gemeente IJmond. Of Heemskerk daarmee definitief wordt gelost, zal de toekomst uitwijzen. Er is voor de voorstanders van een mogelijke fusie overigens nog een reddingsboei. De gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar kunnen het speelveld in Heemskerk flink doen veranderen.
IJmondfusie of niet, de lokale omroepen RTV Seaport en 251tv werkten dinsdagavond eendrachtig samen om een reportage te maken, die via de bekende kanalen en deze website is te zien.