Interviews Raadplein TV / Sessies 12 april 2017

Interviews Raadplein TV / Sessies 12 april 2017

Op 12 april waren er sessies over de verkeersstructuur centrum IJmuiden, de herijking van de Strategische Agenda, de Kustvisie, sportaccommodaties en dierenwelzijn. Deze commentaren en interviews gaan over deze vijf onderwerpen en de resultaten van de sessies.