Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied

Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied
FOTO Cornelis Douwes

In opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft afgelopen zomer een leefbaarheidsonderzoek in het Noordzeekanaalgebied plaatsgevonden. Wat is de invloed van de bedrijven in de industrie en havens op de leefbaarheid van de omgeving rond het Noordzeekanaal? De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu bekend. Een steekproef onder bewoners en recreanten laat zien dat de haven en industrie overlast geeft maar dat deze van zeer beperkte invloed is op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden.

Zo’n 78% van de bewoners in het gebied zijn tevreden over hun woonomgeving. Dit is net iets minder dan gemiddeld in Nederland ( 82%). De recreatiegebieden vervullen een belangrijke functie voor bewoners van het Noordzeekanaalgebied. Over het algemeen zijn mensen tevreden en worden de recreatiegebieden gewaardeerd. Als er hinder ervaren wordt, gaat het vooral om geluidsoverlast van vliegtuigen en in mindere mate van wegverkeer. Op specifieke plaatsen in de kustgebieden wordt de industrie aangeduid als bron van overlast. Met een respons van 25% van de bewoners en 13% van de recreanten geeft het onderzoek een goed beeld van de mening over het Noordzeekanaalgebied. Het Bestuursplatform heeft op basis van dit onderzoek besloten om daar waar overlast is, te onderzoeken of er gerichte maatregelen mogelijk zijn om de overlast te beperken. Op basis van deze resultaten zal het Bestuursplatform na de zomer een gerichte aanpak bepalen. Het hele onderzoek inclusief een samenvatting ervan is te downloaden op de websites van het Projectbureau Noordzeekanaalgebied (www.noordzeekanaalgebied.nl) en op de sites van de partners van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied die hierboven genoemd worden.