Fusie geen taboe meer voor IJmondcommissie

Fusie geen taboe meer voor IJmondcommissie
FOTO RTV Seaport / PR

De tijd dat er door leden van de drie gemeenteraden niet openlijk over een mogelijke fusie tussen Beverwijk, Heemskerk en Velsen mocht worden gepraat, is voorbij. Maar niet iedereen wil daarin even snel, zo bleek dinsdag 28 maart in de vergadering de IJmondcommissie. Vooral in Heemskerk trappen ze op de rem.
De afgevaardigde raadsleden van de drie gemeentes spraken in de raadzaal van Velsen over een voorstel, dat de verdere samenwerking moet intensiveren en leidt tot het bespreken van een mogelijke fusie in de volgende bestuursperiode na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Over dat voorstel zal binnenkort in de drie gemeenteraden worden gestemd.
Het woord fusie werd door sommigen zelfs omschreven als de olifant in de kamer, die niemand wilde zien. Nu ligt het wel openlijk op de bespreektafel en werden de verschillen duidelijk. Met name de Heemskerkse lokale partijen en het CDA in die gemeente hebben hun bedenkingen. Verdere samenwerking prima, maar op een fusie zit men niet te wachten. En ook voor anderen ging het allemaal wel wat erg snel.
Iedereen was het wel eens over de behoefte aan onafhankelijk onderzoek naar de voor- en nadelen van samenwerking of fusie en het betrekken van de bevolking door goede communicatie en participatie. Zelfs een raadgevend referendum werd geopperd.
De zogenaamde regiegroep IJmond, bestaande uit de drie burgemeesters en vertegenwoordigers van de drie raden, heeft als vooruitgeschoven post de opdracht om ‘de verkenning naar de structuur die het beste past bij de IJmond’ te sturen en te bewaken. Mits het voorstel ongeschonden door de drie raden wordt aangenomen, natuurlijk. En dat voorstel zal naar aanleiding van de uitgebreide discussie van dinsdagavond nog worden aangepast, waarna het op 18 april opnieuw in de IJmondcommissie wordt besproken.
Raadsplein TV van RTV Seaport was bij deze vergadering van de IJmondcommissie. Zie via Uitzending Gemist de integrale uitzending en enkele interviews na afloop.
[gss ids=”22697″]

%d bloggers liken dit: