Commentaar: Politieke behendigheid bij debat huisvesting statushouders

Commentaar: Politieke behendigheid bij debat huisvesting statushouders
Foto RTV Seaport / PR

Bij de behandeling van de huisvestingsverordening, op donderdag 23 maart tijdens een sessie in de raadzaal van Velsen, ging het vooral over de voorrang die statushouders krijgen op de woningmarkt. Daarvoor was de publieke tribune flink gevuld met kritische burgers, hoewel het er minder waren en ze zich minder lieten horen dan vooraf was verwacht gelet op de oproepen en berichten via social media.
De kritische Velsenaren op de tribune en social media, waarvan er een paar bij het begin van de sessie inspraken, hadden twee grote bezwaren. De eerste: de statushouders worden vooral gehuisvest in goedkope sociale woningen in IJmuiden en Velsen-Noord en dus veel te weinig gespreid over alle kernen van de gemeente. Waarom worden er geen (tijdelijke) woonruimtes gezocht in bijvoorbeeld Velserbroek, Driehuis en Santpoort? De tweede: de statushouders krijgen voorrang, waardoor onze zonen en dochters langer op een woning moeten wachten en wellicht niet bij ons in de buurt kunnen wonen.
Een paar maanden eerder was er al een heet avondje in de raadzaal geweest toen het ook over dit onderwerp ging en het publiek zich luidkeels liet horen. De raadsleden, de griffie, de wethouder én de burgemeester hadden zich daarom dit keer goed voorbereid. Er was meer politie dan de vorige keer, in de burgerzaal was een groot scherm opgehangen waarop de vergadering kon worden gevolgd, er was vooraf contact geweest met de insprekers en de meeste raadsleden en de wethouder hadden een duidelijke boodschap voor het publiek: ‘wij hebben naar uw bezwaren geluisterd, de voorgestelde aanpak is daarvan het bewijs.’
Tijdens de vergadering werd dat duidelijk uit de bijdragen van diverse raadsleden. Hun boodschap luidde: als je statushouders geen voorrang geeft op een woning en ze in de tussentijd vooral huisvest in tijdelijke voorzieningen, ben je juist een instrument voor meer spreiding kwijt. Want dan mogen zij zich op reguliere wijze inschrijven voor een sociale huurwoning en zullen deze nieuwkomers vooral opteren voor de goedkoopste en snelst te betrekken huurwoningen. En laten die woningen zich nou juist vooral in IJmuiden en Velsen-Noord bevinden.
Touché, zo bleek. Want er scheen zelfs onder de meest kritische burgers begrip te zijn voor deze uitleg. In één klap waren hun twee bezwaren van tafel geveegd en was daarmee de angel uit het debat. Een mooi staaltje van politieke behendigheid in de goede zin van het woord. Hoewel overeind blijft dat er in hoog tempo in de diverse kernen zal moeten worden gebouwd om aan de vraag van alle woningzoekers te kunnen voldoen. En in de tussentijd zullen er wel degelijk ook tijdelijke voorzieningen voor statushouders nodig zijn, zoals er nu twee in IJmuiden, een in Santpoort en een in Velserbroek worden ingericht. Toch gingen de kritische burgers donderdag ogenschijnlijk gerustgesteld naar huis.
Gertjan Huijbens
@RaadspleinTV
In de tekst wordt verwezen naar interviews van Raadsplein TV met de raadsleden Leen de Winter (CU) en Leo Kwant (LGV) en Leo Aardenburg, voorzitter van het wijkplatform Velsen-Noord. Zie ook de integrale uitzending van deze sessie.
[gss ids=”22670″]

%d bloggers liken dit: