Plein’45 aflevering 1

Plein’45 aflevering 1
Foto: RTV Seaport

Plein’45 is een nieuw programma, dat duiding wil geven aan de politieke besluitvorming, het gemeentelijk beleid en de impact daarvan op Velsen en de regio.

In deze eerste aflevering zijn de gasten burgemeester Frank Dales, voorzitter Ton van der Scheer van Ondernemersvereniging IJmond, Ron Eman van Rabobank IJmond en de fractievoorzitters Henk Wijkhuisen (D66 Velsen), Iskandar Sitompul (GroenLinks) en Leo Kwant (LGV). Rode draden zijn de Visie op Velsen en de samenwerking in de IJmond.