De Lange Nieuwstraat wordt op een aantal plekken aangepast.

De Lange Nieuwstraat wordt op een aantal plekken aangepast.
Foto: RTV Seaport / Dennis Gouda

Na klachten over de verkeersveiligheid heeft een verkeerskundig adviesbureau op verzoek van het College van B en W onderzoek gedaan naar gevaarlijke situaties op de gerenoveerde Lange Nieuwstraat. Het gaat onder meer om slechte zichtbaarheid van de voorrangssituatie en de fietspaden op de pleinen. Op basis van de aanbevelingen worden op korte termijn aanvullende maatregelen getroffen.

De voorrangsregeling bij de zijstraten wordt eenduidiger toegepast (met haaientanden en bebording) en bij de ingang van de fietsstraten wordt de voorrangsregeling verduidelijkt. Bij de fietspaden op het Marktplein en Velserduinplein wordt het onderscheid tussen fiets- en voetpad geaccentueerd met een witte onderbroken streep. Bij de woningen aan de zuidzijde van de Lange Nieuwstraat worden fysieke afscheidingen geplaatst om te voorkomen dat fietsers over het trottoir rijden.
Sinds september 2015 wordt hard gewerkt aan een facelift van de Lange Nieuwstraat. Naast het vervangen van het riool wordt een nieuw wegprofiel aangelegd met fietspaden aan beide kanten en nieuw straatmeubilair. Daarbij wordt fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de materialen.
De winkelstraat gaat eind maart weer volledig open. (bron: de Jutter/de Hofgeest)

[gss ids=”18297″]

%d bloggers liken dit: