Onderwijsdebat in Witte Theater

De PvdA wil af van de harde schoolkeuze zodra een leerling twaalf jaar is en de basisschool verlaat. Daarom stelt de partij drie schooladviezen voor: voorbereidend vakonderwijs; voorbereidend beroepsonderwijs en voorbereidend hoger onderwijs. Ieder kind komt zo in een brede brugklas en krijgt langer de tijd zich te ontwikkelen. Het voorkomt een hoop keuzestress op jonge leeftijd en het doet recht aan laatbloeiers die in een ander tempo leren dan gemiddeld.

Hierover vindt zaterdag in het Witte Theater een onderwijsdebat plaats. Aan het debat nemen deel: Loes Ypma (Tweede Kamerlid PvdA, woordvoerder onderwijs), Nelie Groen (directeur technisch college Velsen), Marleen Lemstra (directeur Kennemer college) en Egbert Wilmink (namens Ondernemers Vereniging ). Zij zullen in gesprek gaan over de kracht en de problemen waar het MBO mee te maken heeft.
Iedereen is op zaterdag 25 februari vanaf 15.00 uur van harte welkom in het Witte.