Supermarkt, wonen, parkeren in KPN-gat

Supermarkt, wonen, parkeren in KPN-gat
Bestemmingsplan Gemeente Velsen

Het heeft even geduurd, maar nu liggen er concrete plannen voor de plek waar ooit het KPN-gebouw stond. Op dit al jaren braakliggende terrein aan de Lange Nieuwstraat tegenover het Marktplein, een van de grootste gaten in het centrum van IJmuiden, komen twee woontorens en een grote VOMAR-supermarkt met parkeerplaatsen op straatniveau en op het dak.
Om deze plannen van ontwikkelaar HBB en Velison Wonen op de KPN-locatie mogelijk te maken, heeft het college van B&W een bestemmingsplan laten opstellen waarin is bepaald wat de contouren en hoogte van het pand zijn en hoe de functies wonen, supermarkt en parkeren worden gerealiseerd. Dit plan gaat nu voor overleg naar de provincie en het waterschap. Daarna kunnen burgers en andere belanghebbenden hun zienswijze aan de raad geven.
Wethouder Ronald Vennik optimistisch over het tijdspad. ‘Hoewel er nog door allerlei partijen zienswijzen en bezwaren kunnen worden ingediend, verwacht ik toch dat de raad voor het einde van dit jaar het besluit kan nemen en dat daarmee de bouw kan starten’, zei hij voor de camera van RTV Seaport. ‘Ik denk dat iedereen met mij van mening is, dat een goede invulling van het KPN-gat belangrijk is voor het centrum van IJmuiden.’
Tegelijkertijd is Woningbedrijf Velsen bezig met het vullen van een tweede gat schuin tegenover de KPN-locatie en naast het Marktplein. Bovendien wil het college toestemming geven voor de bouw van drie appartementgebouwen op de hoek bij het Marktplein. Samen met de opgeknapte Lange Nieuwstraat, moeten al deze plannen ervoor zorgen dat dit deel van IJmuiden weer de uitstraling krijgt die hoort bij het centrum van een stedelijk gebied.

%d bloggers liken dit: