‘School’s cool’ zoekt thuismentoren

‘School’s cool’ zoekt thuismentoren
Foto : Ron Pichel

‘School’s cool IJmond’ is voor komend schooljaar op zoek naar enthousiaste vrijwilligers zoals Lex, die zich als thuismentor inzet voor brugklasser Djace. School’s cool koppelt hem aan brugklasleerlingen, die door persoonlijke omstandigheden een groter risico lopen op schooluitval.

Denk daarbij aan een moeilijke thuissituatie of taalachterstand. Met een tot twee uur begeleiding per week maken de vrijwilligers voor deze leerling een wereld van verschil. De stap van de basisschool naar de brugklas is groot. Voor leerlingen die aangemeld worden bij School’s cool is deze stap nog groter.

De thuismentoren van School’s cool helpen vanaf het einde van groep acht voor anderhalf jaar om zo het risico op schooluitval te verkleinen. De vrijwilligers gaan eens per week op huisbezoek. Aanmelden en meer informatie: www.schoolscoolijmond.nl of bel Sophie Bekker (023) 539 26 64.