CDA: ‘economie en groen voor IJmond’

CDA: ‘economie en groen voor IJmond’
Rechts de directeur van het zeehavenbedrijf.

”We koesteren de IJmond als economische motor voor Noord-Holland, omringd door groene longen die de leefomgeving op peil houden.” Die conclusie trok de provinciale fractie van het CDA na een werkbezoek.

De Statenleden werden bijgepraat door Peter van de Meerakker over de ontwikkelingen in en rond de havens, door Jan Boudesteijn over Techport. Ze sloten het bezoek af met een gesprek met wethouder Robert te Beest. Bij het bezoek waren naast de Statenleden ook CDA-ers uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk.

Dit voorjaar wordt bij de nieuwbouw van de Zeesluis IJmuiden SHIP geopend, het Sluis en HavenInformatiePunt. Boudesteijn van Techport meldt dat daarin ook een Technolab wordt gevestigd. Een derde onderwerp waarbij de samenwerking tussen de regio’s en provincie belangrijk is, is de nieuwe omgevingswet. Dit was een van de onderwerpen bij het gesprek met wethouder Te Beest.