Sluis- en Haven InformatiePunt (SHIP)

Sluis- en Haven InformatiePunt (SHIP)
Zeehaven Informatie Punt SHIP.

Aan de noordkant van het sluizencomplex wordt het SHIP gebouwd. Het moet een informatiecentrum van vier verdiepingen worden, waar bezoekers informatie krijgen over de bouw van de nieuwe zeesluis en waarom deze wordt gebouwd.

Ook is er aandacht voor de haven, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie in de regio en werken in de techniek. Er komt een tentoonstelling met een grote maquette van de sluis, ontvangst- en vergaderruimtes, een educatielokaal, een restaurant, een VIP-vergaderruimte met uitzicht over het sluizencomplex en een dakterras.

De exploitatie van het SHIP, inclusief het restaurant, de rondleidingen, het onderhoud en de marketing, wordt aanbesteed. Momenteel worden de eerste gesprekken met potentiële exploitanten. In februari wordt mogelijk bekend wie het SHIP gaat exploiteren.