Burgemeester Dales over warme hand en burgertop

Burgemeester Dales over warme hand en burgertop
©RTVSeaport/ Dennis Gouda

Een warme hand voor statushouders, een burgertop in februari en een beslissing over wel of geen IJmondfusie in de volgende bestuursperiode. Dat waren enkele opmerkelijke uitspraken van Frank Dales in zijn eerste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Velsen.

Voorafgaande en tot besluit van zijn toespraak waren er twee gedichten van Demi Baltus. Deze jonge en zeer talentvolle Velsense woordkunstenares had tijdens de Grote Kerstshow in de stadsschouwburg grote indruk gemaakt met haar ritmische en op bijzonder wijze rijmende woordenstroom. Dales: ‘Zij roerde daarin zaken aan die ik vandaag ook wil aanstippen. Daarom begint zij en ik merk wel of u daarna ook nog naar mij wilt luisteren.

Na de rake woorden van Demi hield de burgemeester met een duidelijk en persoonlijk getint betoog de aandacht van de goed gevulde Burgerzaal wel degelijk vast. ‘Mijn vrouw en ik hebben onze komst hier in april als een warme hand ervaren’, aldus Dales. ‘De hand van verbondenheid en van gezamenlijkheid. Ik hoop dat de warme hand die wij hebben ervaren ook wordt aangereikt aan de statushouders die in onze gemeente komen wonen.’ De komende maanden zullen in drie panden in Velserbroek, Santpoort-Noord en IJmuiden een aantal vluchtelingen tijdelijk worden gehuisvest, waarmee Velsen een forse bijdrage levert aan de taakstelling om deze statushouders op te vangen.

Veel aandacht gaf Dales daarnaast aan de Visie op Velsen en de daaruit voortgekomen strategische agenda met zijn impulsprojecten, die de gemeente beter op de kaart moet zetten. En aan de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam en daarbinnen in de regio IJmond. ‘Wij willen bij organisaties, bedrijven en inwoners ophalen hoe zij aankijken tegen de IJmondiale samenwerking. Dit past in de koers de we hebben ingezet: de verdere intensivering van de samenwerking met Beverwijk en Heemskerk en in de volgende bestuursperiode een besluit over wel of geen fusie.’
Dales kwam in dit kader met nog een nieuwtje. Als experiment gaan de burgers van Velsen meepraten over de strategische keuzes van hun gemeente. ‘Ja, u hoort het goed, er komt een burgertop op 11 februari en een Velsens Forum op 8 februari. Met ‘gelote’ inwoners en organisaties gaan we in dialoog over wat zij belangrijk vinden en waar de gemeente Velsen de komende vier jaar de focus op moet leggen. Het bestuur zal dit advies meewegen in de uiteindelijke vorming van de Strategische Agenda 2020.’

[gss type=”slideshow” ids=”21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21290″]

%d bloggers liken dit: