Top jaar voor Pieter Vermeulen museum

Top jaar voor Pieter Vermeulen museum
FOTO: Pieter Vermeulen museum

Afgelopen jaar is een top jaar geweest voor het Pieter Vermeulen Museum. Het museum bereikte met zijn tentoonstellingen en programma’s een record aantal mensen.

Alleen al in het museum kwamen een kleine 14.000 belangstellenden de exposities bezoeken maar ook buiten het museum werd door velen via de programma’s van het museum kennis gemaakt met natuur, milieu en de eigen invloed hier op. Zo werkten bijna alle groepen 4 met het erfgoed project ‘bijzondere vondsten’, maakten er heel wat groepen 7 en 8 kennis met het strand tijdens de stranddagen en werd op de PET dagen en duurzaamheidsmarkt kennisgemaakt met zonne-energie. Tijdens de opschoondag in Velsen-Noord kwamen omwonenden van alles te weten over zwerfafval en afval scheiden en op de kinderboerderij werd door honderden kinderen vanwege het Velsense bijenconvenant deelgenomen aan de bijenactiviteitjes. Het museum kreeg afgelopen jaar ook de kidsproof award uitgereikt.