Herhaling Raadsplein TV: Live

Herhaling Raadsplein TV: Live
FOTO RTV Seaport / PR

Een hoorbare zucht van verlichting kwam donderdagavond 15 december van de publieke tribune toen burgemeester Frank Dales vaststelde dat de raad akkoord ging met een extra budget van bijna 400.000 euro voor Stichting Welzijn Velsen (SWV). De personeelsleden van de in nood verkerende welzijnsorganisatie staan daardoor voorlopig nog niet op straat, al blijft hun toekomst ongewis.

Hoe had het zo ver kunnen komen en heeft de gemeente dan zo zitten slapen? Dat waren de kritische vragen die raadsleden van zowel de coalitie- als oppositiepartijen aan het college stelden. Even daarvoor waren de resultaten van het onderzoek naar de financiële situatie van SWV openbaar gemaakt en die logen er niet om. Het bestuur en het management van waren onvoldoende zakelijk en ‘in control’, waardoor het tekort vanaf 2015 snel kon oplopen. De gemeente Velsen had zich daarbij als opdrachtgever meer bewust kunnen zijn van haar rol.

Wethouder Robert te Beest had veel woorden nodig om de raad uitleg te geven en enigszins gerust te stellen. Beryl Dreijer diende een motie in waarin zij aan het toekennen van het extra budget de voorwaarde stelde, dat er elke drie maanden aan de raadsleden een voortgangsverslag werd gedaan.
Naast Stichting Welzijn stond er nog veel meer op de agenda van de laatste raadsvergadering van 2016. Bovendien waren er nog drie andere moties en twee amendementen ingediend. Of die moties en amendementen het haalden, hoe het debat over SWV verder verliep en hoe het nu verder moet met deze stichting en haar activiteiten, is terug te zien in deze integrale herhaling van de raadsvergadering van donderdag 15 december, inclusief interviews met hoofdrolspelers, uitleg en commentaar.