Kans op datalek na stelen laptop

Kans op datalek na stelen laptop

Omdat er een laptop is gestolen bestaat de kans dat gegevens van inwoners en bedrijven van meerdere gemeenten, waaronder Velsen, openbaar worden. In overleg met de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) werkt Velsen aan een naar verluidt ‘zorgvuldige afhandeling’.

Hoewel de kans op een datalek van gegevens beperkt is, sluit de gemeente niet uit dat er gegevens over inwoners op de bewuste laptop staan en dat inwoners van Velsen door onbevoegden kunnen worden benaderd. De gemeente meldde dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen heeft het college een speciaal telefoonnummer (140255) ingesteld; tijdens kantooruren.

Het betreft de Onroerende Zaakbelasting in de periode vanaf 2015. Dit zijn het burgerservicenummer, achternaam en initialen, adres, geboortedatum en in geval van bedrijven: KVK- en RSIN-nummer. Het gaat niet om financiële gegevens, telefoonnummers, gebruikersnamen, wachtwoorden of bankgegevens.