Santpoortse Veiling voor Muziektent

Santpoortse Veiling voor Muziektent
FOTO Aart Aarts Fonds

Op donderdagavond 15 december wordt in Café Brasserie De Wildeman een bijzondere goederen en dienstenveiling gehouden. De opbrengst is bestemd voor een sfeervolle muziektent die op een nog nader te bepalen centrale plaats in Santpoort moet komen.

Na het overlijden van Aart Aarts in 2013 is door de familie en vrienden het initiatief genomen om het “Aart Aarts Fonds” op te richten. Doel van dit Fonds is een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven, saamhorigheid en welzijn in het dorp Santpoort. Deze keer is dat een muziektent in het hart van het dorp.

Tijdens de veiling kunnen er allerlei creatieve diensten en producten uit de regio worden aangeboden. Maar ook particulieren uit het dorp die het initiatief een warm hart toedragen, kunnen hun steentje bijdragen. Daarom roept de organisatie iedereen die bijzondere spullen of diensten voor de veiling heeft, deze aan te bieden. Denk dan aan schilderijen of souvenirs die bijvoorbeeld met Santpoort hebben te maken en die nu ergens in of achter een kast liggen, maar voor een verzamelaar van grote waarde kunnen zijn. Ook denkt de organisatie aan particulieren of professionals die een huiswerkbegeleiding, zang- of muziekles, massages, schoonheidsbehandelingen aanbieden. Maar ook aan mensen die aanbieden om een auto of huis van onder tot boven schoon te maken, of wat schilderklussen te doen. Of bezitters van oldtimers die hun auto beschikbaar stellen voor een rondrit of fotoshoot. Of mensen die via hun werk een bijzondere rondleiding of kijkje achter de schermen kunnen aanbieden, waar anderen normaal niet komen. Op deze manier wordt iedereen in staat gesteld op zijn of haar manier een bijdrage te leveren aan het goede doel.

Mensen die het initiatief een warm hart toedragen en zelf een leuke creatieve prijs of dienst voor de veiling willen aanbieden, kunnen contact opnemen met Alex Aarts, e-mail: alexaarts10-01@hotmail.com of telefoonnummer 06-38727367

Daarnaast kan iedereen die dat wil een vrijwillige bijdrage storten op NL18RABO0145800237 tnv Harddraverij Vereniging Santpoort, onder vermelding van “Aart Aarts Fonds”.