Start natuurbrug Zeepoort

Start natuurbrug Zeepoort
Natuurbrug in Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Er zijn er al twee maar er komt een derde ’natuurbrug’ bij. Het is een belangrijke stap in de realisatie van de natuurverbinding in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waar de natuurbrug over de Zandvoortselaan (Zandvoort) en Duinpoort (over het spoor) deel van uitmaken.

Dinsdag 29 november vieren de samenwerkingspartners de start van de werkzaamheden aan de nieuwe natuurbrug over de Zeeweg in Bloemendaal. Door deze natuurbrug kunnen dieren als de rugstreeppad, de hazelworm, het blauwtje en de zandhagedis zich zonder gevaar over een breder gebied verplaatsen.

Voor mens en dier ontstaat zo een aaneengesloten natuurgebied. Gedeputeerde Jaap Bond maakt met enkele bestuurders de eco-graffiti op het tijdelijke fietspad af. De drie natuurbruggen verbinden gezamenlijk meer dan 7000 hectare uniek natuurgebied.