Studieavond met dominee Jaap de Vreugd

Studieavond met dominee Jaap de Vreugd
Dominee Jaap de Vreugd.

’Met Israël op weg naar de toekomst’ is het onderwerp waarover dominee Jaap de Vreugd in IJmuiden spreekt. Maandag 31 oktober is er in De Rank (Kon. Wilhelminakade 265, aanvang 20 uur) een studieavond. De toegang is gratis.

Dominee De Vreugd was als hervormd predikant werkzaam in de PKN (protestantse kerk in Nederland) en is oud-voorzitter van ‘Christenen voor Israël’. Hij maakt deel uit van de redactie van Israël & de Kerk en publiceert geregeld in dit theologisch kwartaaltijdschrift. Ook is hij als redactielid en schrijver verbonden aan Profetisch Perspectief, een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis en actualiteit.

Volgens predikant De Vreugd is het bijzonder belangrijk elkaar te helpen ‘de tekenen van God in ze tijd te verstaan en zo ook de eigen tijd te verstaan’. ”Opdat we bereid en toegerust zijn voor Gods toekomst”, aldus de dominee.