Raadsessies 13 oktober 2016

Raadsessies 13 oktober 2016

Vier sessies en vijf onderwerpen: over milieueffecten, sociale woningbouw, ruimtelijke ordening, grondprijzen en de begroting 2017.