Vragen rond toekomst nieuwe zeesluis

Vragen rond toekomst nieuwe zeesluis
Foto: Rijkswaterstaat

”De agribulk-overslag daalt al jaren en de containersituatie is nog ernstiger”, stelt universitair docent Bas Amelung in de IJmuider Courant. Er dreigt in zijn ogen een debacle voor de grote zeesluis, die over ruim twee jaar in gebruik wordt genomen.

Eerder, zo meldt dezelfde krant, is al gewezen op de sterke afname van de steenkooloverslag. De overgang van fossiele naar duurzamer energie – denk ook aan de windmolenparken voor de Nederlandse kust – gaat volgens econoom Rens van Tilburg sneller dan men bij het Amsterdamse havenbedrijf denkt.

Volgens Bas Amelung, die betrokken is bij de stichting Noordzeekanaalgebied, wordt het tijd dat Amsterdam de volgens hem onzinnige ambitie om een internationale doorvoerhaven te zijn moet laten varen. Maar wat dan te doen met naar verluidt straks ’s werelds grootste zeesluis!