Herrie in de raadzaal

Herrie in de raadzaal
FOTO : RTV Seaport / Gertjan Huijbens

Herrie in raadzaal om huisvesting statushouders

Rumoer in de raadzaal, donderdagavond in het stadhuis van Velsen. Een groot aantal boze inwoners was afgekomen op de sessie over de statushouders. Zij zijn boos omdat alle vluchtelingen gehuisvest worden in IJmuiden en Velsen-Noord. Dat ontwricht de samenleving en zorgt voor verdringing op de markt voor sociale huurwoningen.

Joelen, applaudisseren en ongenuanceerd roepen en schreeuwen; de raadzaal leek wel een volkstheater. Sessie-voorzitter Beryl Dreijer had de grootste moeite om de circa honderdvijftig bewoners op de uitpuilende tribunes in het gareel te houden. Ook hun voormannen Johan Visser en John Weidijk lukten dat amper, terwijl zij eerder nog zeer genuanceerd hadden ingesproken.

Genoeg is genoeg
Beide heren drukten de raadsleden tijdens hun inspraak op het hart om toch vooral een betere spreiding van de statushouders over de zeven kernen van Velsen te bewerkstelligen. ‘Genoeg is genoeg’, aldus Visser. ‘Wij willen mensen uit oorlogsgebieden graag welkom heten, maar laten we dat dan ook in Santpoort-Noord, Velsen-Zuid en Driehuis doen.’

Containers
De insprekers kregen bijval van diverse raadsleden. Knelpunt is dat de sociale huurwoningen, waarop de statushouders zijn aangewezen, zich vooral in IJmuiden en Velsen-Noord bevinden. Daarom moet er ook worden gezocht naar alternatieve woonvormen. ‘Het is wat dat betreft jammer dat het Missiehuis in Driehuis niet is doorgegaan’, reageerde wethouder Arjen Verkaik. ‘Containerwoningen zijn een mogelijk alternatief, maar die zijn op dit moment niet te krijgen.’ Luid gejoel uit de zaal was zijn deel.

IJmuiden aan Zee
In de andere sessies ging het onder andere over een bedrijven-investeringszone in het havengebied en de ambitieuze plannen voor IJmuiden aan Zee. Ook bij het laatstgenoemde onderwerp waren er diverse insprekers en veel verontwaardiging. Bedrijven, bewoners van Seaport Marina, de reddingsbrigade en natuurliefhebbers gaven aan dat zijn niet geraadpleegd waren over de plannen om een nieuw en aantrekkelijk dorp rond Seaport Marina te realiseren.

TV-reportage
Hieronder zijn interviews te zien over het onderwerp statushouders. De volledige reportage over de raadscourroussel van 15 september is te zien via uitzending gemist.

[gss type=”slideshow” ids=”18904,18905,18901,18903,18902,18899,18900″]