Vriendenbus rijdt naar Volendam

Vriendenbus rijdt naar Volendam

De Vriendenbus brengt bewoners van Velsen-Noord op 6 september naar Volendam. Het is het eerste uitje van het nieuwe seizoen openbare ritten voor bewoners van Velsen Noord. Deze bus, die aan vernieuwing toe is, begint daarmee aan het zevende seizoen.

Bijna elke maand brengt deze ‘vriendendienst’ wie dat wil naar een bestemming om een dag te hebben samen met andere mensen op diverse locaties. Deelnemers zijn bewoners van Velsen Noord en donateurs van de ‘Vrienden van Velsen Noord’. Dit seizoen ligt de nadruk op voordelige ritten wat dichterbij huis. Een werkgroep van vrijwilligers bedenkt de ritten.

Naast deze openbare ritten wordt er gereden voor basisschool de Plataan, (sport-)verenigingen in Velsen-Noord en sponsors. De ‘Vrienden’ zoeken bewoners, donateurs, bedrijven en fondsen voor een financiële bijdrage. Aanmelden per rit via wijkcentrum de Stek; op werkdagen van 9 – 17 uur, tel. 226445. Of kijk op www.vriendenvanvelsennoord.nl