RaadspleinTV: LIVE 29 juni 2016

RaadspleinTV: LIVE 29 juni 2016

De raadsvergadering van 29 juni was een lange avond. Er moesten besluiten worden genomen over een lange lijst van onderwerpen, variërend van het Regionaal Actieprogramma Wonen tot het bestemmingsplan voor de Averijhaven.