In Memoriam Jac. Zuurbier

In Memoriam Jac. Zuurbier

Op 25 juni j.l. is Jac. Zuurbier, na een kort ziekbed, op 73-jarige leeftijd overleden.
Als eerbetoon aan deze veelzijdige en interessante man kunt u naar een 35 minuten durende compilatie kijken met daarin veel diverse programma’s die Jac. presenteerde.