Pieter Vermeulen Museum ’terug bij af’

Pieter Vermeulen Museum ’terug bij af’

“Na zestien jaar kunnen we gelukkig weer bezoekers ontvangen, om met hun museumkaart het Pieter Vermeulen Museum (PVM) te bezoeken” ,zegt Hiske Brouwer. De beleidsmedewerker vertelt dat als gevolg van een bezuiniging, twee vaste personeelsleden het veld moesten ruimen, en dat toen het museum niet meer dagelijks toegankelijk was.

Dat laatste is een voorwaarde van de stichting Museumjaarkaart. “Het PVM voerde de museumkaart vanaf de introductie, begin jaren tachtig”, aldus Brouwer. Sinds kort hanteert de Museumvereniging soepeler voorwaarden. Voorwaarde blijft de registratie en eisen waaronder een beleidsplan, jaarrekening, meerjarig collectieplan en -begroting.

De komst van Koen van Veen van de Stichting Museumkaart, onderdeel van de Museumvereniging, is ook van grote betekenis. Bij het Pieter Vermeulen Museum is nu alles klaar om vanaf 1 juli aanstaande bezoekers met een Museumjaarkaart te kunnen ontvangen. Zie voor meer informatie de vernieuwde website: www.pietervermeulenmuseum.nl