Spits blijft druk in Wijkertunnel

Spits blijft druk in Wijkertunnel

De omleidingsroutes rond de afgesloten Velsertunnel zijn goed in staat de extra verkeersdrukte in de IJmond te verwerken. Dat blijkt uit een eerste tussenbalans van Rijkswaterstaat. Maar zoals verwacht kan de spits erg druk zijn: hier krijgen weggebruikers regelmatig te maken met flinke vertraging.

Sinds de Velsertunnel op 15 april voor negen maanden is afgesloten voor een grote renovatie, rijdt het verkeer in de IJmond via verschillende omleidingsroutes over de A9 en de Wijkertunnel. Rijkswaterstaat heeft hiervoor tijdelijke verbindingswegen aangelegd, iets dat maar zelden in Nederland gebeurt. Ook heeft de Wijkertunnel er in beide richtingen tijdelijk een extra rijstrook bijgekregen.

Eerste resultaten
Eerste cijfers staven het beeld dat de verkeersmaatregelen werken. Het overgrote deel van het verkeer dat eerst door de Velsertunnel reed, gaat nu via de Wijkertunnel. Dankzij de tijdelijke extra rijstrook verwerkt deze op dit moment bijna net zoveel verkeer als vorig jaar de Velsertunnel en de Wijkertunnel samen. Ook op de calamiteitenbogen en tijdelijke verbindingswegen (keerlussen) rijdt het verkeer bij drukte goed door.

Bekijk: Infographic spitstijd A9 Wijkertunnel

Spits langer en drukker
Toch is het verkeersbeeld niet zonder meer rooskleurig. Het is sowieso drukker op de weg, iets dat geldt voor de hele Randstad. Volgens Rijkswaterstaat begint de drukte op de A9 ’s ochtends nog altijd erg vroeg, vanaf zes uur. Rond negen uur wordt het geleidelijk weer rustiger. ’s Avonds is de spits meer uitgesmeerd: hij begint rond half vier ‘s middags en neemt pas rond half zeven in kracht af.

Omgevingsmanager Ilkel Taner van Rijkswaterstaat: ‘Over een hele dag genomen blijft de hinder beperkt. Maar we kunnen ons voorstellen dat dit niet altijd zo voelt, want tijdens de spits kan de hinder fors zijn: een half uur. En bij een incident loopt dat nog op. Advies blijft dus om, als je kunt, de spits te mijden.’

Voorzichtig
Rijkswaterstaat benadrukt dat deze tussenstand mogelijk geen afspiegeling is van wat de IJmond de komende maanden te wachten staat. Door de vele vrije dagen, de meivakantie en het mooie weer de afgelopen tijd zijn er maar twee ‘normale’ weken geweest. Ook zeggen de huidige verkeerscijfers nog weinig over hoe dit najaar eruit gaat zien.

2500 fietsers
De campagne om IJmonders over te laten stappen op de fiets, loopt ondertussen op rolletjes. Via meer dan 150 deelnemende werkgevers laten zo’n 2500 forensen in de IJmond regelmatig de auto staan en gaan fietsend naar werk. Daarmee is de fietscampagne hard op weg om de oorspronkelijke doelstelling van 1000 voertuigen minder in de spits te halen. De fietscampagne, een initiatief van samenwerkingsverband IJmond Bereikbaar, is door Rijkswaterstaat omarmd als maatregel om de verkeerhinder te beperken. Deze campagne loopt ook na de renovatie van de Velsertunnel door.

Infographic verdeling verkeer Noordzeekanaal