Raadsessies 21 april 2016

Raadsessies 21 april 2016

De structuurvisie, het nieuwe bestemmingsplan voor Velserbroek, het Sluis en Haven InformatiePunt SHIP en de nieuwe technieken voor de planning en control-cyclus, inclusief een heuse begrotingsapp. Daarover ging het in de raadsessies op 21 april.