‘Mariniers’ zijn klaar voor examen

‘Mariniers’ zijn klaar voor examen
Foto: Maritiem College

Het zijn spannende weken voor de vierdejaars maritieme vmbo-leerlingen. Ze zitten vlak voor de theorie-examens. Waar de een met een gerust hart de examens ingaat, moet de ander er nog even flink tegen aan.

De praktijkexamens zijn vorige week afgenomen op het opleidingsschip de MS Maxima. Tristan Drost, vmbo-kader leerling van 16 jaar, vertelt daarover: “Op het schip moesten we bij drie verschillende docenten praktijkexamen doen. Zo moest ik in de stuurhut laten zien of ik goed met het schip kon varen. Daarnaast werd er gelet op of ik goed de dieptemeter en radar in de gaten hield of ik wist waar de noodbesturing zit.”

Naast de praktijk doen de leerlingen nog examens in theoretische vakken zoals: Nederlands, Engels, wiskunde, natuur- en scheikunde maar ook maatschappijleer en economie. De meeste leerlingen gaan voor een mooie carrière op het water en stromen door naar Nova College Maritiem voor hun vervolgopleiding in het mbo.