Lezingen en excursies rond Brederode

Lezingen en excursies rond Brederode
Foto: RTV Seaport / Ton van Steijn

De gemeenten Velsen, Vianen en Heerhugowaard schenken ieder op hun eigen wijze aandacht aan de adellijke familie Brederode. Eerder was 2016 al uitgeroepen tot ‘Brederode jaar’, dat in Velsen begin deze maand officieel van start ging. Deze maand volgen lezingen en een verhalenfestival. In de maanden daarna volgt meer.

De adellijke familie Brederode heeft op cruciale momenten een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Drie Brederode monumenten zijn stille getuigen van het roemrijke leven van deze familie en verbinden om die reden deze gemeenten voor altijd. Het grafmonument van Reinout van Brederode van Veenhuizen is te vinden in Heerhugowaard. Voor het praalgraf van Reinoud III van Brederode moet men naar Vianen en de ruïne staat in Santpoort aan de Velserenderlaan.

Het slot, nu de Ruïne van Brederode, werd gebouwd kort na 1280 in opdracht van Willem, de tweede heer van Brederode, Willem. Zeven eeuwen lang was dit het stamkasteel van de Brederodes.  Na de zoveelste belegering door de Kabeljauwen (Haarlemmers) werd het grotendeels verwoest in 1426. De weduwe van Reinoud II, Yolanda van Lalaing, was de laatste adellijke bewoner van het kasteel in Santpoort. In 1573 werd het terrein nogmaals geplunderd en gebrandschat door wegtrekkende Spaanse troepen. Met het overlijden van de laatste erfgenaam van Brederode, vervallen de restanten van het slot Brederode aan de Staten van Holland.

Op 18 mei zijn er lezingen en excursies in de Engelmunduskerk te Velsen-Zuid, gevolgd door een verhalenfestival op 28 mei ’s avonds in de ruïne. Voor meer informatie kijk op: www.brederodejaar2016.nl

[gss type=”slideshow” ids=”15617,15620,15619,15616,15615,15614″]