Brug over middensluis weer geopend

Brug over middensluis weer geopend
Foto: RTV Seaport / Chris Hoppenbrouwer

De brug over de middensluis aan de zeezijde is gerepareerd. Eind vorig jaar constateerde Rijkswaterstaat tijdens een periodieke inspectie dat de brug over de middensluis IJmuiden scheurvorming vertoonde. In verband met veiligheid werd de brug direct afgesloten voor al het verkeer. Nu de herstelwerkzaamheden zijn afgerond, is de brug weer open.

De scheurvorming is ontstaan door de combinatie van een ongelijke overgang tussen het brugdek en de aansluitende weg én het intensieve gebruik van (zwaar) verkeer. Als gevolg van de overbelasting ontstonden er scheuren in de tuien van de brug en schade aan de wielstellen onder de brug. Met het versterken van de brugconstructie (tuien) en het vervangen van het draaimechanisme (wielstellen) zijn de schades aan de brug verholpen.

Werkzaamheden brug kanaalzijde
Nu de werkzaamheden aan de brug aan de zeezijde zijn afgerond, verplaatsen de werkzaamheden zich naar de brug aan de kanaalzijde. De wielstellen van deze brug worden ook vervangen. Omdat deze brug in goede staat is, kunnen de werkzaamheden op rustige momenten worden uitgevoerd. Zo heeft het verkeer er zo min mogelijk last van.

Barrières weren zwaar verkeer
De bruggen over het sluizencomplex hebben een maximale aslast van 1.6 ton. Vrachtverkeer met een zwaardere aslast mag geen gebruik maken van de bruggen. Om het vrachtverkeer te weren om zo schade te voorkomen, stonden er al barrières aan weerszijden van de brug aan de kanaalzijde. Nu de brug aan zeezijde weer geopend wordt, komen daar ook barrières.

Afsluiting Velsertunnel
Tijdens de renovatie van de Velsertunnel adviseert Rijkswaterstaat weggebruikers om via de A9 en Wijkertunnel te reizen. Daarvoor worden speciale verbindingswegen aangelegd en wordt de A9 aangepast. De route over het sluizencomplex wordt dringend afgeraden omdat scheepvaart er altijd voorrang heeft, ook tijdens de spits. Een uitzondering hierop geldt voor de recreatievaart. Recreatief vaarverkeer wordt niet geschut in de Zuider- en Kleinesluis van 06:30 uur tot 09:30 uur en van 16:00 uur tot 19:00 uur. Deze maatregel geldt op werkdagen vanaf 15 april 2016 en duurt negen maanden. In de zomerperiode worden in IJmuiden stewards ingezet om het schutproces te begeleiden.