Website reisinformatie Velsertunnel live

In één oogopslag zien waar het druk is op de weg tijdens de renovatie van de Velsertunnel, maar ook hoe de situatie op de weg nu is? Het kan met IJmondverkeer.nl, de nieuwe website met actuele routes en reistijden in de IJmond.

De site, een initiatief van IJmond Bereikbaar en Rijkswaterstaat, is bedoeld voor tijdens de tunnelsluiting vanaf 15 april. Maar ook nu al kan iedereen hem gebruiken, bijvoorbeeld om te zien waar het druk is op de weg. IJmondverkeer.nl is bedoeld als extra service aan weggebruikers, vanwege de duur van de tunnelsluiting en de verwachte hinder. De nieuwe site moet mensen helpen de verkeersdrukte te omzeilen en bewuster te reizen.

De hinder tijdens de tunnelsluiting kan stevig zijn, vooral in de ochtend- en avondspits. De vertraging kan dan oplopen tot ongeveer een half uur.