Raadsessies 11 februari 2016

Raadsessies 11 februari 2016

Er was slechts anderhalve sessie, afgelopen donderdag 11 februari in het stadhuis van Velsen. Die over de gemeenschappelijke regeling voor de omgevingsdienst was al voorbij toen in de andere sessie over evenementen in Spaarnwoude pas de derde van de zes insprekers aan het woord was. Interviews met Henk Wijkhuisen (D66) over het spanningsveld tussen de controlefunctie van de lokale raad enerzijds en de toename van regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen anderzijds, met een festivalorganisator en een bewoner van Spaarnwoude over het spanningsveld in het recreatiegebied tussen vertier en inkomsten enerzijds en rust en groen anderzijds en met Jeroen Verwoort (VVD) en Ben Hendriks (PvdA) over de discussienota die hierover gaat.